Uključi se

U okviru realizacije projekta RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PREDUZETNIŠTVA U  OPŠTINAMA ISTOČNE SRBIJE  od 15 aprila 2017.-te godine kreće preduzetnički karavan pod nazivom NOVO LICE AGRO BIZNISA ISTOČNE SRBIJE.

Karavan  treba da organizuje po jedan info semiar u 10 mesta Mikro regiona Istočne Srbije, pod nazivom IPARD za početnike - Kako finansirati razvoj svog AGRO BIZNISA evropskim parama i da obiđe zainteresovane vlasnike poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, mikro, malih i srednjih preduzeća, koja se bave poljoprivredom, otkupom, skladištenjem, preradom, distribucijom, izvozom poljoprivrednih proizvoda i etno i eko turizmom, koji su se preko upitnika prijavili za učešće u realizaciji projekta.

Obilaskom zainteresovanih agro preduzetnika savetnici karavana treba da se upoznaju sa njihovim problemima i potrebama i informišu ih o mogućnostima savremenog udruživanja, brendiranja proizvoda i dobijanja bespovratnih sredstava za razvoj, kao i o mogućnostima uspostavljanja poslovne saradnje sa njihovim kolegama, agro preduzetnicima, u Svetu i Evropskoj uniji.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane agro preduzetnike da se ispunjavanjem elektronskog upitnika aktivno uključe u projekat, zapoćnu sa poboljšajem svog poslovanja i tako postanu deo SVETSKE I EVROPSKE AGRO PREDUZETNIČKE PORODICE.

UPITNIK

Naziv firme*
Molimo Vas unesite naziv firme!

Delatnost*
Molimo Vas izaberite oblast!

Pravni status*
Molimo Vas izaberite pravni status!

Opština*
Molimo Vas izaberite Opštinu!

Mesto*
Molimo Vas unesite mesto!

Adresa*
Molimo Vas unesite adresu!

Telefon*
Ovo polje je obavezno i mora se popuniti!

E-mail*
Ovo polje je obavezno i mora se popuniti!

WEB
Invalid Input

Profil osnivača/vlasnika, direktora ili preduzetnika
Ime i prezime*
Ovo polje je obavezno i mora se popuniti!

Mesto boravka*
Molimo Vas unesite mesto boravka!

Adresa boravka*
Molimo Vas unesite adresu boravka!

Telefon*
Molimo Vas unesite broj telefona!

email
Molimo Vas unesite email adresu!

Nacionalnost
Invalid Input

Pol*
Molimo Vas izaberite pol!

Godine starosti*
Molimo Vas izaberite godine starosti!

Obrazovni profil*
Molimo Vas izaberite obraznovni profil!

Pokretanje posla*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Vaše mišljenje o lokalnom poslovnom ambijentu
Da li je Vaša opština u saradnji sa lokalnim privrednicima i poljoprivrednicima razvila sveobuhvatni strateški plan lokalnog razvoja (SP)?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li je Vaša opština ustanovila posebno odeljenje ili odredila osobu koja će biti zadužena za promociju lokalnog-ekonomskog razvoja?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li je Vaš Predsednik opštine ustanovio stalni Savetodavni odbor za ekonomska pitanja od lokalnih privrednika i poljoprivrednika?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li je Vaša opština razvila sistem za obradu zahteva privrednika za građevinske dozvolena jednom mestu?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li Vaša opština ima mogućnost da brzo pruža tačne informacije privrednicima i poljoprivrednicima?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li je Vaša opština razvila promotivni materijal ( za marketing i privlačenje investicija)?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li Vaša opština aktivno učestvuje u utvrđivanju potreba privrednika i poljoprivrednika za radnom snagom i da li je razvila obrazovni kapacitet tako da omogući građanima da se prilagode zahtevima privrednika?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li Vaša opština razvija partnerstvo javnog i privatnog sektora sa ciljem promocije Lokalnog Ekonomskog Razvoja?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li je Vaša opština jasno definisala svoju poresku politiku i politiku naplate taksi kojima će stimulisati ekonomski razvoj?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Podaci o poslovanju
Prihod u 2016. godini*
Molimo Vas izaberite jedna od ponuđenih odgovora!

Broj novih proizvoda/usluga u 2016.godini*
Molimo Vas izaberite jedna od ponuđenih odgovora!

Kako je prošle godine Vaše privredno društvo/radnja, poljoprivredno gazdinstvo ili zadruga poslovalo?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Planovi u naredne 3 godine*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Očekivanja od narednog perioda (sledećih 12 meseci)
Broj zaposlenih*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Prihod*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Najvažniji izvori informacija potrebnih za poslovanje
*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Aspekti poslovanja koje najpre treba unaprediti u Vašoj firmi
*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Najveće administrativne prepreke u Vašem poslovanju
*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Finansijski aspekt Vašeg poslovanja
Obrtna sredstva*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Finan. ulaganja*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Vaši spoljni izvori finansiranja*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Vaša kreditna zaduženost*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li u narednih 12 meseci planirate da krteditno zadužite Vaše preduzeće?*

Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Problemi kod korišćenja kreditnih sredstava*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Potrebe za nefinansijskim uslugama
U kojoj meri su potrebni nefinansijski oblici podrške Vašem poslovanju?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Koje savetničke usluge sada plaćate*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Tehničko-tehnološki aspekt Vašeg poslovanja
Starost mašina i oprema*

Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li ste u poslednje 3 godine imali značajno ulaganje?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li planirate ulaganje u naredne 3 godine?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li raspolažete sertifikatima koji se odnose na system kvaliteta?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li planirate uvođenje novih standard kvaliteta ili sertifikata?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Inovacije i korišćenje informacionih tehnologija u Vašem poslovanju
Da li imate sopstvene inovativne aktivnosti u firmi?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li uvodite novi proizvod/ uslugu ili proizvodni proces u firmu?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li ste opremljeni računarima?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Razlozi za korišćenje računara u Vašem poslovanju*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Tržišni aspekt poslovanja
Najvažniji izvori informacija potrebnih za poslovanje*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Vaše tržište nabavke*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Vaše tržište prodaje*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Šta su Vaša tržišna ograničenja?*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Ljudski resursi
Da li imate manjak određenih struka?*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Najtraženiji profil*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Vaše mišljenje o programima podrške koje pruža Republika Srbija, Vaša opština, EU, USAID ili neki drugi donator
Stepen informisanosti*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Vaši glavni izvori informacija o programima podrške*

Izaberite jedan ili više odgovora!

U kojoj meri su potrebni finansijski oblici podrške Vašem poslovanju?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li ste do sada koristili neki program podrške?*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Da li ste zainteresovani za program podrške?*

Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Koji od sledećih programa podrške biste koristili?*

Izaberite jedan ili više odgovora!

Udruživanje
Da li ste član nekog poslovnog udruženja (Udruženja preduzetnika, Unije poslodavaca, Privredne Komore, Klastera)?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Da li bi ste postali član nekog poslovnog udruženja (Udruženja preduzetnika, Unije poslodavaca, Privredne Komore, Klastera)?*
*
Molimo Vas izaberite jedan od ponuđenih odgovora!

Napomena
Invalid Input

Potvrdite da niste robot!
Pogrešan unos!