Agro preduzetnička mreža Istočne Srbije nastala je kao aktivnost projekta RAZVOJ MALOG I SREDNJEG AGRO PREDUZETNIŠTVA U OPŠTINAMA ISTOČNE SRBIJE koja svojim učesnicima omogućava:

  • Bolju internet vidljivost i promociju putem internet sajta www.novolice.acde.rs, portatala www.kvantas.rs i štampanog kataloga;
  • Bolju afirmaciju poslovanja preko dodele na korišćenje promotivnog brenda PROIZVEDENO NA GAZDINSTVU OD POVERENJA U ISTOČNOJ SRBIJI;
  • Upoznavanje sa procedurama za konkurisanje za republička i evropska bespovratna sredstva za investicioni razvoj svog agro poslovanja i
  • Osnivanje poslovnog udruženja pod nazivom AGRO KLASTER ISTOČNE SRBIJE kako bi u budućnosti unapredili svoje poslovanje i uključili se u svetsku i evropsku agro preduzetničku porodicu.

Darko Cakić

Uzgoj ratarskih kultura i proizvodnja peleta za ishranu stoke.

Marko Čurčić

Obrada i prerada mleka (proizvodnja belog sira u kriškama i kajmaka).

Mihajlo Kojić

Uzgoj voća (šljive) i vinove loze i proizvodnja rakije, vina i sušene šljive.

Zlatan Jovanović

Uzgoj muznih krava, tov pilića, proizvodnja mleka i uzgoj jagoda i kupina.